Vítejte nas stránkách pionýrské skupiny Ursa Kolín

LPT Malotice

Již od roku 1984 pořádá turistický oddíl Ursa Kolín v lokalitě obce Malotice – Na dolích na soutoku Vavřineckého a Malotického potoka každoročně letní tábor. Tábor je určen jak pro členy oddílu tak i pro ostatní táborníky. Stravování zajišťuje táborová kuchyně 4-5x denně, vaří dospělá osoba odborně způsobilá, na pomocné práce je využívána dětská služba. Program tábora se orientuje na základy tábornictví, pěstování šetrného vztahu k přírodě, schopnost sžít se s kolektivem a počínat si rozhodně a samostatně. Vedle zájmových kroužků budou organizovány velké hry, sportovní soutěže, měření sil a zručnosti, táboráky. Program bývá rozložen do 5 bloků, chod tábora se řídí režimem a táborovým řádem, je pamatováno i na osobní zájmy a potřeby. Ubytování je zajištěno ve dvoulůžkových podsadových stanech. V postelích jsou molitanové matrace. V tábořišti nejsou žádné pevné stavby kromě kuchyně a jídelny. Z tohoto důvodu je tábor určen pro děti od 7 let.